СПЕЧЕЛЕТЕ ЦЯЛОСТНО ТЕКСТИЛНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА ЕДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ

 • 21/04/2017 13:32
 • |
 • 0 коментара
1

  ЗА ВАС ХОТЕЛИЕРИ 

Попълнете кратката анкета на ХРС КОЛЕКШЪНС и може да промените интериора на една от Вашите хотелски стаи НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!!!

Към анкетата
 


      ПЕРИОД НА ИГРАТА:  24 АПРИЛ - 23 МАЙ  2017
      ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ: 24 МАЙ 2017 


      УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. ДА ПОПЪЛНИТЕ НАШАТА АНКЕТА*
 2. ХОТЕЛЪТ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ ДА ИМА МИНИМУМ 10 СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
 3. ДА СТЕ РЕАЛЕН СЛУЖИТЕЛ НА ПОСОЧЕНИЯ ХОТЕЛ

      * Всяко физическо лице може да участва в анкетата само по веднъж.


     С участието в анкетата на ХРС КОЛЕКШЪНС Вие се съгласявате с официалните правила.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИГРА-АНКЕТА

 1. Период на играта: От 24.04.2017 г. до 23.05.2017 г. включително.
 2. Организатор: "ХРС ИНВЕСТ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. "Детелин Войвода” № 47, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202894070.
 3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за спечелване на наградата могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградата нямат право да участват служители на "ХРС ИНВЕСТ” EООД, както и членове на техните семейства.
 4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на официалния сайт на ХРС КОЛЕКШЪНС – www.hrscollections.com, както и с публикация на официалната фен страница на ХРС КОЛЕКШЪНС във Facebook - https://www.facebook.com/hrscollections23/ . Участниците се регистрират в играта като: приемат настоящите правила, вземат участие в официалната анкета на ХРС КОЛЕКШЪНС и отговарят на следните условия: хотелът, който представляват да има минимум десет стаи за настаняване; да са реални служители на посочения в анкетата хотел;
 5. Награда: ЦЯЛОСТНО ТЕКСТИЛНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА ЕДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, СПЕЦИАЛНО СЕЛЕКТИРАНО ОТ НАШИЯ ДИЗАЙНЕР. Това включва: спално бельо (2 калъфки, 1 или 2 плика*, 1 или 2 чаршафа*, 2 възглавници), пердета (тънки и дебели), корниз (при необходимост), 1 или 2 шала за легло*, 2 бр. декоративни възглавници, хавлиени кърпи (2 комплекта с размер 30/50, 50/90 и 70/140 см, както и хавлиено „краче“ за баня). *Според типа настаняване в стаята. Наградата ще бъде присъдена чрез томболен принцип на един печеливш, който отговаря на всички условия в т. 4;
 6. Определяне на печеливш участник. Получаване на наградата. Печелившият се определя с томбола на случаен принцип, измежду всички валидни анкети, успешно регистрирани в играта. Томболата ще бъде теглена на 24.05.2017 г., като в следствие на нея на страницата на ХРС КОЛЕКШЪНС във Facebook, ще бъде обявен печеливш участник на наградата в т. 5. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтеглянето на томболата да се свърже с победителя на посочените от него контакти в регистрационната форма на проведената анкета. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващ по ред изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран телефонен номер за обратна връзка; Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
 7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградата участници, които: · Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. · Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. · Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси. · Са служители на Организатора. При установяването на каквито и да било недобросъвестни методи за участие, учатникът/участниците спира/т да се състезава/т за посочената награда.
 8. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на участващите потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 9. Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на сайта на ХРС КОЛЕКШЪНС, както и на официалната фен страница във Facebook. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалния фирмен сайт и официалната фейсбук страница на играта, съответно: www.hrscollections.com и https://www.facebook.com/hrscollections23/ . Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът "ХРС ИНВЕСТ” EООД, с ЕИК 202894070 да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти (във връзка с предоставянето на наградата). Участникът декларира съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „ХРС ИНВЕСТ“ ЕООД и за целите на директния маркетинг по смисъла на чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и се счита информиран за възможността да оттегли настоящото си съгласие по всяко време, с изпращане на писмено заявление в този смисъл до електронната поща на „ХРС ИНВЕСТ“ ЕООД: info@hrscollections.com. Победителят в играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във официалната Facebook страница на ХРС КОЛЕКШЪНС, както и на официалния си сайт. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.
 10. Снимките към играта-анкета са с илюстративна цел.

НАГРАДАТА ВКЛЮЧВА:

 • Спално бельо (2 калъфки, 1 или 2 плика*, 1 или 2 чаршафа*, 2 възглавници);
 • Пердета - тънки и дебели;
 • Корниз (при необходимост);
 • Шал за легло (1 или 2 броя*);
 • Декоративни възглавници - 2 броя;
 • Хавлиени кърпи (2 комплекта с размер 30/50, 50/90 и 70/140 см.);
 • Хавлиено "краче" за баня;

*Според типа настаняване в стаята

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: